-10%

Akumulatorska orodja sistema ONE-KEY

Milwaukee prostorska LED svetilka ONE-KEY™ M18 ONESLDP

710,00  (z DDV)
-10%

Akumulatorska orodja sistema ONE-KEY

Milwaukee prostorska LED svetilka ONE-KEY™ M18 ONESLSP

509,00  (z DDV)
-10%
313,00 503,00  (z DDV)
-10%
1.105,00 1.565,00  (z DDV)
-10%

Akumulatorska orodja sistema ONE-KEY

MILWAUKEE akumulatorski rezalnik M18 FCOS230-121

944,00  (z DDV)
-10%
422,00 782,00  (z DDV)
-10%
365,00 610,00  (z DDV)
-10%
359,00 610,00  (z DDV)
-10%
328,00 569,00  (z DDV)
-10%
315,00 569,00  (z DDV)
-10%

Akumulatorska orodja sistema ONE-KEY

Akumulatorski udarni vrtalnik M18 ONEPD2-502X FUEL

321,00 526,00  (z DDV)
-15%
2.659,00 2.999,00  (z DDV)